Pravila

Zaštićeno stanište „Veliko Blato“

U okviru ustanovljenog režima zaštite II stepena

 

ZABRANJENO JE:

  • odlaganje građevinskog šuta, zemlje ili drugih vrsta otpada
  • izgradnja stambenih i ekonomskih objekata
  • lov, odnosno pristup i boravak lovaca sa oružjem i psima nije dozvoljen na zaštićenom području
  • na zaštićenom području nije dozvoljen ribolov i sakupljanje divlje flore i faune
  • nekontrolisano i neplansko uništavanje vegetacije
  • aktivnosti koje bi mogle dovesti do narušavanja vodnog režima, površinskih i podzemnih voda
  • postavljanje osvetljenja koje je usmereno ka ili direktno osvetljava zaštićeno područje
  • plašenje i rasterivanje ptica
  • ulaženje bez dozvole i pratnje
  • paljenje korova, lišća, granja i slično, kao i loženje otvorene vatre

Back to Top