Zaštićeno stanište „Veliko Blato“

U okviru ustanovljenog režima zaštite II stepena

 

ZABRANJENO JE:

odlaganje građevinskog šuta, zemlje ili drugih vrsta otpada

izgradnja stambenih i ekonomskih objekata

lov, odnosno pristup i boravak lovaca sa oružjem i psima nije dozvoljen na zaštićenom području

na zaštićenom području nije dozvoljen ribolov i sakupljanje divlje flore i faune

nekontrolisano i neplansko uništavanje vegetacije

aktivnosti koje bi mogle dovesti do narušavanja vodnog režima, površinskih i podzemnih voda

postavljanje osvetljenja koje je usmereno ka ili direktno osvetljava zaštićeno područje

plašenje i rasterivanje ptica

ulaženje bez dozvole i pratnje

paljenje korova, lišća, granja i slično, kao i loženje otvorene vatre