Dve vrste strogo zaštićenih orhideja, Orchis palustris Jacq. (barski veliki kaćunak) i Epipactis palustris (L.) Cr. (barska kalužđarka), od ukupno trideset vrsta orhideja koje su od vremena Josifa Pančića do danas registrovane u Beogradu, mogu se naći samo na Velikom blatu i predstavljaju izuzetnu retkost u gradu. Na području Srbije njihova staništa su takođe retka a populacije ugrožene usled stalnog uticaja negativnih faktora.

Veliko blato je deo međunarodno značajnog područja za ptice „Ušće Save u Dunav“. Uz ribnjak „Mika Alas“ nalazi se mešovita kolonija čaplji u kojoj se gnezdi 5 vrsta: gak Nycticorax nycticorax, mala bela čaplja Egretta garzetta, žuta čaplja Ardeolla ralloides, crvena čaplja Ardea purpurea i siva čaplja Ardea cinerea. Ovo je ujedno i jedina gnezdilišna kolonija čaplji na užem području Beograda. Značajno je i gnežđenje patke crnke Aythya nyroca, globalno ugrožene vrste, na području ribnjaka Mika Alasa. Velika vodena površina je od značaja za ishranu, zimovanje i seobu velikog broja vrsta ptica.

Biljne vrste

Osim ove dve retke vrste iz familije orhideja, u pojasu vegetacije koji je obuhvaćen zaštitom, zabeleženo je još 12 vrsta biljaka zaštićenih Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

To su vrste: Achillea millefolium (hajdučka trava), Arctium lappa (čičak), Crataegus monogyna (jednosemeni glog), Epilobium hirsutum (vrbovka), Hypericum perforatum (kantarion), Iris pseudacorus (vodena perunika) i Symphytum officinale (gavez).

Životinjske vrste

Tokom istraživanja u poslednjih nekoliko godina na predmetnom području je evidentirano 120 vrsta ptica. Prema nacionalnoj zaštiti u kategoriji strogo zaštićenih se nalazi 95 vrsta a ostale su pod nešto blažim vidom zaštite, tj. u kategoriji su zaštićenih vrsta.

Na južnom obodu ribnjaka nalaze se vlažne, močvarne površine sa trskom i šašem i manjim otvorenim vodenim površinama, oknima. U ovom delu se gnezdi patka crnka Aythya nyroca, močvarna strnadica Emberiza schoeniclus, žuta pliska Motacilla flava. Takođe, u trsci u južnom delu Velikog blata nalazi se i mešovita kolonija čaplji u kojoj gnezde gak Nycticorax nycticorax, mala bela čaplja Egretta garzetta, žuta čaplja Ardeolla ralloides, crvena čaplja Ardea purpurea i siva čaplja Ardea cinerea. Kako područjem Velikog blata dominira ribnjak to je na njemu i prisutna fauna ptica koja je karakteristična za otvorene, stajaće vode.