Upravljač zaštićenog staništa „Veliko Blato“ je Šaranski Ribnjak „RM Mika Alas“d.o.o. koji zvanično posluje od 1961.godine. Do 2005. godine ribnjak je bio pod upravom JP Ribarsko Gazdinstvo a od 2005.godine je u privatnom vlasništvu.

„Zaštićeno stanište je područje koje obuhvata jedan ili više tipova prirodnih staništa značajnih za očuvanje jedne ili više populacija divljih vrsta i njihovih zajednica.“ (Član 32, stav 1. Zakona o zaštiti prirode „Službeni glasnik Republike Srbije”, br 36/2009, 88/2010 i 91/2010).

VB-25

I 4. MEĐUNARODNI STATUS PRIRODNOG DOBRA

Područje „Veliko blato“ zajedno sa šumama Makiša, Savskim jezerom, Adom Ciganlijom i Međicom na Savi, Velikim i Malim Ratnim ostrvom, ostrvima Forkontumac, Čakljanac, Štefanac i Donjom Adom na Dunavu, Širokom barom (Gradskom šumom) kod Pančeva (1160–1149km) i Forlandom leve obale Dunava predstavlja značajno područje za ptice (Important Bird Area – IBA) pod nazivom „Ušće Save u Dunav“ (RS 040).

 

I 5. OSNOVNE PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI

 

Na teritoriji opštine Palilula, KO Krnjača, u neposrednoj blizini Zrenjaninskog puta, između prigradskih naselja Borče i Ovče, nalazi se jezero Veliko blato ušuškano u pojasu trske i vlažnih livada sa bogatom divljom florom i faunom. Kao deo Pančevačkog rita, pozicioniran između Forlanda leve obale Dunava (područje koje je u postupku zaštite) i Bare Reve, Veliko blato predstavlja jedinstvenu ekološku strukturnu i funkcionalnu celinu.

Odlikuje se ostacima vlažnih staništa i karakterističnim predstavnicima živog sveta. U pojasu vegetacije koji je obuhvaćen zaštitom, zabeleženo je ukupno 191 vrsta biljaka, od čega je 14 zaštićeno Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 05/2010, 47/2011), 120 vrsta ptica, 9 vrsta vodozemaca, 4 vrste gmizavaca i jedna strogo zaštićena vrsta ribe.

Dve vrste strogo zaštićenih orhideja, Orchis palustris Jacq. (barski veliki kaćunak) i Epipactis palustris (L.) Cr. (barska kalužđarka), od ukupno trideset vrsta orhideja koje su od vremena Josifa Pančića do danas registrovane u Beogradu, mogu se naći samo na Velikom blatu i predstavljaju izuzetnu retkost u gradu. Na području Srbije njihova staništa su takođe retka a populacije ugrožene usled stalnog uticaja negativnih faktora.

Veliko blato je deo međunarodno značajnog područja za ptice „Ušće Save u Dunav“. Uz ribnjak „Mika Alas“ nalazi se mešovita kolonija čaplji u kojoj se gnezdi 5 vrsta: gak Nycticorax nycticorax, mala bela čaplja Egretta garzetta, žuta čaplja Ardeolla ralloides, crvena čaplja Ardea purpurea i siva čaplja Ardea cinerea. Ovo je ujedno i jedina gnezdilišna kolonija čaplji na užem području Beograda. Značajno je i gnežđenje patke crnke Aythya nyroca, globalno ugrožene vrste, na području ribnjaka Mika Alasa. Velika vodena površina je od značaja za ishranu, zimovanje i seobu velikog broja vrsta ptica.