Barska kalužđarka

Epipactis palustris (L.) Cr.
Opis: Ova orhideja je višegodišnja biljka. Stabljika visoka do 50 cm, uspravna, pokrivena listovima do iznad sredine. Listovi sivozeleni, uzduž užlebljeni, na naličju sa istaknutim nervima, jajasti do eliptični, pri vrhu izduženo lancetasti. Cvast sastavljena od 8 do 15 cvetova okrenutih na jednu stranu (vise i bez mirisa su). Cveta od juna do avgusta. Zabeležena je u pojasu vegetacije vlažnih livada na južnoj strani jezera, u populaciji od oko 200 jedinki, okružena trskom i bagremcom.