децембар 3, 2017

Veliki barski kaćunak

Veliki barski kaćunak je višegodišnja biljka. Stabljika visoka 30 do 60 cm, jako ljubičasta, pokrivena listovima do vrha, pri osnovi sa dugačkim, mrkim listovima sličnim rukavcu. […]