3 децембра, 2017

Veliki barski kaćunak

Veliki barski kaćunak je višegodišnja biljka. Stabljika visoka 30 do 60 cm, jako ljubičasta, pokrivena listovima do vrha, pri osnovi sa dugačkim, mrkim listovima sličnim rukavcu. […]